gęś (2)
Drób

W dobie rozwoju dużych ferm produkcyjnych mniejsi producenci zobligowani są do szukania opcjonalnych rozwiązań. Jedną z takich alternatyw może być hodowla gęsi owsianej. Nazwa tego typu chowu wzięła się od niełuskanego owsa, którym powinny być karmione gęsi podczas końcowego etapu tuczu, trwającego na co najmniej trzy tygodnie przed ubojem. Swoimi

Czytaj więcej
mastitis
Bydło

Komórki somatyczne to obumarłe komórki tkanki gruczołowej oraz żywe i obumarłe białka krwi. Aby zmniejszyć ryzyko podwyższonych ilości komórek somatycznych trzeba spełnić kilka kryteriów: Zapewnić krowom czyste, zdezynfekowane i wygodne legowiska Utrzymywać w pełnej sprawności i higienie urządzenia udojowe Stosować dipping poudojowy Przygotowywać dobrze zbilansowaną Unikać zakupu krów ze stad „problematycznych”

Czytaj więcej
shutterstock_340495340 (Copy)
Trzoda chlewna

Jednym z częstych problemów, które pojawiają się w chlewniach jest kanibalizm zwierząt. Problem kanibalizmu dotyczy przeważnie warchlaków i tuczników. Prowadzi on do znacznych strat ekonomicznych w produkcji trzody chlewnej. Straty te związane są z zahamowaniem przyrostów masy ciała, wybrakowaniem zwierząt, zwiększonymi kosztami leczenia oraz nawet padnięciami. W ostatnich latach, pomimo

Czytaj więcej
Image_92
Drób

Najczęściej przyczyny FPD (FPL), czyli zmian skórnych na łapkach związane są z błędnym zarządzaniem wodą. Źle dobrane, cieknące stare nyple o zbyt dużej wydajności, zbyt duże ciśnienie wody w liniach lub rzadziej zbyt małe – to niektóre z możliwości. Często powodem jest również nieodpowiednia wysokość linii pojenia względem ptaka. Zbyt

Czytaj więcej
Image_260
Bydło

Uprawa kukurydzy, wbrew pozorom nie jest tak prosta jak się wydaje. Spoglądając na dynamikę wzrostu plonów tej rośliny na tle innych upraw (zbóż i rzepaku) w ostatnich latach zauważalne jest, że kukurydza plonuje coraz lepiej, rośnie najszybciej. Niestety nie oznacza to tego, że w pełni udaje się wykorzystać jej potencjał.

Czytaj więcej
UDOSTĘPNIJ

Strona główna