shutterstock_81409408
Bydło

Jak długo trwa ruja? Spójrzcie na poniższą tabelkę: Wraz ze wzrostem wydajności spada czas trwania rui, a co się z tym wiąże czas na wykonanie zabiegu krycia czy inseminacji. Problem narasta z każdym rokiem, ponieważ występują coraz większe stada i wyższe wydajności, a coraz mniej ludzi angażuje się w obserwację krów. Gdyby do tego dołożyć

Czytaj więcej
Image_294
Trzoda chlewna

Coraz większym problemem stają się nagłe padnięcia tuczników, wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Jednym z wielu źródeł takiego zjawiska może być zakażenie bakteriami beztlenowymi z grupy Clostridium. Bezpośrednią przyczyną śmierci nie jest jednak sama obecność bakterii w przewodzie pokarmowym,  a toksyny produkowane przez nie. One bowiem przedostają się do

Czytaj więcej
shutterstock_112396430Małe
Trzoda chlewna

Żyto hybrydowe jest dobrym rozwiązaniem dla gospodarstw, które gospodarują na glebach o niskiej klasie bonitacji oraz prowadzą produkcję zwierzęcą. Dlaczego? Ponieważ posiada szereg cech (np. dobra tolerancja na niskie pH, silny system korzeniowy), które umożliwiają jego uprawę w słabszych warunkach glebowych. Dodatkowymi jego zaletami są: wysokie plonowanie oraz to, że

Czytaj więcej
Image_76
Drób

W związku z powyższym, również żywienie brojlerów ulega stopniowym i systematycznym zmianom. Zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe jest coraz wyższe, ale również pokarm musi być jeszcze dokładniej zbilansowany, aby móc maksymalnie wykorzystać potencjał genetyczny. To wszystko prowadzi do jeszcze większej wydajności tuczu. Jeszcze 10 lat temu europejski wskaźnik wydajności (EWW)

Czytaj więcej
Image_100
Drób

Co to jest kokcydioza? Kokcydioza jest chorobą znaną od dawna. Mimo to nadal często stanowi zagrożenie dla zdrowia ptaków. Coraz częściej pasożyt ten pojawia się również u indyków, przyczyniając się do zaburzeń zdrowia przewodu pokarmowego w intensywnej produkcji tych ptaków. Szkody spowodowane przez chorobę mogą bezpośrednio wpływać na pogorszenie przyrostów,

Czytaj więcej
UDOSTĘPNIJ

Strona główna