Janusz Brząkowski
Archiwum autora

Janusz Brząkowski

St. specjalista ds. drobiu

Drób

Monitorowanie stada ptaków, sprawdzanie warunków zdrowotnych na podstawie losowo wybranych indyków może pomóc w ocenie sytuacji na fermie. Najważniejsza jest bowiem profilaktyka. Dlatego też należy stosować podstawowe zasady higieny, czyli pamiętać np. o zmianie obuwia, ubrania. Im mniej osób obsługuje fermę tym lepiej. Jednak nie tylko ludzie mogą pośredniczyć w

Czytaj więcej
DróbZ

Czynniki sprzyjające kokcydiozie indyków W czasach intensywnej produkcji i uzyskiwania dużych wydajności należy liczyć się z większą presją kokcydiów w środowisku. Co sprzyja rozwojowi kokcydiozy i rozprzestrzenianiu się kokcydiów? duże zagęszczenie na m2 i wielkotowarowe fermy, na których znajdują się ptaki w różnym wieku produkcyjnym; stres, obniżający odporność ptaków; ściółka

Czytaj więcej
Drób

Co to jest kokcydioza? Kokcydioza jest chorobą znaną od dawna. Mimo to nadal często stanowi zagrożenie dla zdrowia ptaków. Coraz częściej pasożyt ten pojawia się również u indyków, przyczyniając się do zaburzeń zdrowia przewodu pokarmowego w intensywnej produkcji tych ptaków. Szkody spowodowane przez chorobę mogą bezpośrednio wpływać na pogorszenie przyrostów,

Czytaj więcej
łapki
DróbInteresujące

Kilka miesięcy temu mieliśmy w Polsce afrykańskie upały… Temperatura często przekraczała 30-kilka stopni, a wilgotność względna oscylowała często w granicach 30-40%, czasami może mniej… Mieliśmy bardzo wysokie temperatury, ale niską wilgotność powietrza. Co by się działo, gdyby przy takich temperaturach wilgotność była bardzo wysoka i dochodziła nawet do 90- 100%?

Czytaj więcej
Drób

Każdy z hodowców wie, że kurnik należy ogrzewać. Powstaje jednak wiele pytań, które często zadają mi hodowcy. Jak długo grzać? Do jakiej temperatury? Najważniejsze nie jest wygrzanie powietrza, znajdującego się w kurniku (bo samo powietrze jesteśmy wstanie nagrzać w kilka godzin), ale wygrzanie przede wszystkim posadzki, na której przebywają ptaki.

Czytaj więcej