Łukasz Nowak
Archiwum autora

Łukasz Nowak

Kierownik sekcji ochrony środowiska

Budownictwo i środowisko

Opłaty nalicza się za korzystanie ze środowiska w zakresie: spalania paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np.: użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych), spalania energetycznego (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze), przeładunku paliw, eksploatacji źródeł technologicznych (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów lub hodowla zwierząt itp.), poboru

Czytaj więcej