Marcin Forkajm
Archiwum autora

Marcin Forkajm

Kierownik produktu ds. trzody chlewnej

Trzoda chlewna

Czy wiesz, że … ? Lochy, których mocz ma odczyn obojętny lub zasadowy mogą być narażone na infekcje bakteryjne przewodu moczowego jak również gruczołu mlekowego, co wpływa na jakość odchowywanych prosiąt Bardzo ważne w żywieniu loch prośnych jest włókno pokarmowe Uczucie sytości oraz spokój to najważniejsze czynniki mające wpływ na

Czytaj więcej
Trzoda chlewnaZ

Pasza dla prosiąt o wysokiej zawartości białka może wydawać się najlepszym wyborem dla maksymalizacji ich przyrostu. Jednak rozumując w ten sposób, popełnia się bardzo kosztowny błąd. Dlaczego?  Jednym z najważniejszych celów produkcji świń jest osiąganie wysokich przyrostów, ponosząc przy tym niewielkie koszty. W jaki sposób można tego dokonać? Dość powszechne

Czytaj więcej
Trzoda chlewna

Śrutowanie Zmniejszenie wielkości cząsteczek ma bezpośredni wpływ na efektywność wykorzystania paszy, ponieważ rozdrobnienie powoduje zwiększenie powierzchni dostępnej dla enzymów trawiennych, dzięki czemu pasza trawiona jest szybciej. Można więc powiedzieć, że strawność składników pokarmowych zwiększa się wraz ze zmniejszeniem rozmiaru cząsteczki, a zwiększenie strawności powinno poprawić wykorzystanie paszy. „Drobne” śrutowanie wpływa

Czytaj więcej
Trzoda chlewnaZ

Wybór karmnika Przeprowadzone przez ekspertów De Heus doświadczenia wskazują, że prestarter podany do małego prostokątnego karmnika (zamocowanego przy ścianie kojca porodowego) skutkuje mniejszym pobraniem w porównaniu do paszy zadanej w okrągłym białym karmniku. Średnia różnica wynosi 48% w pobraniu paszy. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego karmnika, przeznaczonego dla młodych

Czytaj więcej
InteresująceTrzoda chlewna

Oprócz optymalnego pobrania paszy w okresie około odsadzeniowym, niezwykle ważne jest by zapewnić młodym prosiętom dobry start. Stosowanie prestarterów jest istotne ponieważ pomaga prosiętom: Przeżyć Pobranie składników pokarmowych przez prosięta ssące może być czynnikiem limitującym, ponieważ średnia wielkość miotu rośnie na całym świecie. Preparaty mlekozastępcze są dobrym źródłem energii w

Czytaj więcej
prosięta
Trzoda chlewnaZ

Należy sprawdzić: Odpowiednią ilość i jakość siary: Po 24 godzinach od urodzenia, przy odpowiedniej produkcji siary przez lochę, każde prosię powinno być cięższe o 100 gramów w porównaniu do jego masy urodzeniowej. Badanie mleczności lochy: Po 7 dniach prosię powinno podwoić swoją wagę urodzeniową. Wagę miotu w dniu urodzenia: Ilość

Czytaj więcej
Trzoda chlewna

W tabeli poniżej znajdują się informacje jak zmienia się pH moczu i krwi oraz jak odczyn wpływa na przeżywalność, ilość bakterii w zależności od poziomu dEB: Dzięki dEB możemy w sposób bezpośredni wpływać na pH moczu, więc i chronić organizm lochy przed infekcjami bakteryjnymi, wpływając w sposób pośredni na parametry

Czytaj więcej
prosięta
Trzoda chlewna

Właściwe zarządzanie paszą jest procesem bardzo istotnym i musi być wykonane w odpowiedni sposób, by przyniosło korzyści. Dlatego warto: zapewnić preparat mlekozastępczy prosiętom na porodówce od 3. aż do 12-14 dnia po urodzeniu. Ma to na celu zwiększenie pobrania suchej masy podczas laktacji i wzrost masy ciała przed i po odsadzeniu; zapewnić paszę stałą od

Czytaj więcej
Trzoda chlewna

Na podstawie sumy Na+ K- Cl możemy obliczyć kwasowość paszy, określaną jako bilans kwasowo–zasadowy lub dEB (DCAB – diatary cation – anion balance). Obliczamy go ze wzoru: dEB (meq/kg) = 1000 x ( Na/23 + K/29 – Cl/35,5) Zastanówmy się teraz jak równowaga kwasowo-zasadowa wpływa na odczyn (pH) moczu. Jak

Czytaj więcej
wymiana elektrolitowa
Trzoda chlewna

Składniki mineralne możemy podzielić na dwie podgrupy: makroelementy i mikroelementy. Klasyfikacja ta nie zależy od funkcji za jakie są one odpowiedzialne w organizmie lecz od procentowego udziału w surowcach paszowych. Poziom makroelementów wyrażany jest w procentach, natomiast mikroelementów w milionowych częściach. Zarówno makro jak i mikroelementy odpowiadają za szereg procesów

Czytaj więcej