Mateusz Mieczkowski
Archiwum autora

Mateusz Mieczkowski

Specjalista ds. bydła

BydłoZ

Skutki stresu cieplnego są dobrze znane. Jego negatywny wpływ na organizm krowy w laktacji może odbijać się na zdrowiu przez cały rok. Z upałami wiąże się słabsza manifestacja rui, częstsza resorpcja zarodków, osłabiony rozwój i dojrzewanie oocytów, a w efekcie gorsze parametry rozrodu. Wiadomo, że stres cieplny u krów zaczyna się już przy temperaturze wyższej

Czytaj więcej