Robert Boruch
Archiwum autora

Robert Boruch

Specjalista ds. bydła

wóz paszowy
BydłoZ

W związku z brakiem wystarczającej ilości sianokiszonki wielu hodowców decyduje się na częściowe zastąpienie jej słomą. Częstym ryzykiem takiego rozwiązania staje się zbyt długo pocięta słoma, a co się z tym wiąże zła struktura TMRu. W celu uniknięcia tego problemu niektórzy hodowcy montują w pionowym wozie paszowym gwiazdki od poziomego

Czytaj więcej