Rajmund Falkowski
Archiwum autora

Rajmund Falkowski

Specjalista ds. drobiu

DróbZ

Kontynuując rozważania na temat paszy sypkiej oraz granulowania (polecam część I tematu) wiecie co wpływa na zachowanie prawidłowej struktury mieszanki produkowanej w gospodarstwie? Oczywiście są to m.in. zastosowanie odpowiedniego śrutownika, surowców używanych do produkcji, rodzaju urządzeń służących do przenoszenia i zadawania paszy, procentowego udziału koncentratu lub premiksu mineralno-witaminowego. Stosunkowo najłatwiej

Czytaj więcej
Drób

W związku z powyższym, również żywienie brojlerów ulega stopniowym i systematycznym zmianom. Zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe jest coraz wyższe, ale również pokarm musi być jeszcze dokładniej zbilansowany, aby móc maksymalnie wykorzystać potencjał genetyczny. To wszystko prowadzi do jeszcze większej wydajności tuczu. Jeszcze 10 lat temu europejski wskaźnik wydajności (EWW)

Czytaj więcej
pisklaki
Drób

W zasadzie odpowiedź jest niby prosta. Norma przewiduje 42 g wagi ciała pisklęcia w dniu przyjazdu na fermę. Waga pisklęcia w dniu wstawienia jest bardzo istotnym parametrem, pozwalającym w siódmej dobie tuczu określić potencjał genetyczny i zdrowotny ptaków, co w sumie przekłada się na końcowy wynik produkcyjny. Otóż pisklę powinno

Czytaj więcej