Tomasz Stanisławowski
Archiwum autora

Tomasz Stanisławowski

Kierownik regionalny ds. bydła

Bydło

Ze względu na wysokie temperatury latem u krów pojawia się stres cieplny. Wśród jego objawów można wymienić: zmniejszenie apetytu i pobrania s.m. , spadek mleka, ryzyko kwasicy, brak rui, problemy z zacieleniami i ryzyko mastitis. Co zrobić, aby zapobiec temu zjawisku? Przede wszystkim powinniśmy poczynić następujące działania: stosować wentylatory, dbać

Czytaj więcej
Bydło

Kwasica to choroba metaboliczna wywołana najczęściej przez nadmiar łatwo fermentujących węglowodanów. Powoduje to wzrost ilości LKT (lotne kwasy tłuszczowe) i obniżenie pH żwacza oraz zanik bakterii celulolitycznych, które trawią włókno. Konsekwencją jest wzrost produkcji kwasu mlekowego, a to z kolei powoduje ustanie motoryki żwacza (wyginięcie mikroflory) i docelowo ustanie procesów

Czytaj więcej