Materiał, z którego wykonywane są funda­menty to w przeważającej ilości przypad­ków żelbet, czyli elementy betonowe z konstrukcyjnym zbrojeniem z prętów stalowych.

Sporadycznie można się spo­tkać z żelbetowymi fundamentami prefa­brykowanymi (wykonywanymi w zakładzie prefabrykacji). Jednak można przyjąć że stosowane standardowo fundamenty mo­nolityczne, czyli wykonywane na budowie, stanowią rozwiązanie optymalne dla nie­mal wszystkich przypadków. Mimo, że materiał fundamentów pozostaje ten sam, to w zależności od wyboru rodzaju głów­nej konstrukcji nośnej budynku oraz wa­runków gruntowych, konstrukcja funda­mentów może być różna.

Dla konstrukcji szkieletowej stalowej zazwyczaj wystar­czające będą samodzielne stopy funda­mentowe. Jeżeli właściciel budynku za­mierza wznosić ściany murowane, to będzie musiał wykonać pod nimi ławy fundamentowe.

Najczęściej spotyka się z układem mieszanym (stopy oraz ławy fundamentowe).

W celu poprawnego i ekonomicznego zaprojektowania funda­mentów bardzo ważne jest, aby wykonać badania geotechniczne gruntu. Taka do­kumentacja oprócz zweryfikowania możli­wości posadowienia bezpośredniego, czyli rozważanego w niniejszym artykule, pozwala na zaprojektowanie układu zop­tymalizowanego – można niejednokrotnie zredukować wielkość fundamentów o ok. 30%.

Poprzedni artykuł

Hodowla kaczek

Następny artykuł

BVD-MD - wirusowa biegunka bydła

Autor

Mariusz Szafarzyński

Mariusz Szafarzyński

St. specjalista ds. budownictwa inwentarskiego

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.