Opłaty nalicza się za korzystanie ze środowiska w zakresie:

  • spalania paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np.: użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych),
  • spalania energetycznego (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze), przeładunku paliw,
  • eksploatacji źródeł technologicznych (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów lub hodowla zwierząt itp.),
  • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia),
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód chłodniczych i zasolonych, odprowadzanych bezpośrednio do wód lub do ziemi),
  • odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy nie przekroczy ona kwoty 800 zł w skali roku za dany komponent. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Nie płać kar!

Patrząc na ilość sprawozdań i obowiązków jakie musi spełnić przedsiębiorca można dojść do wniosku, że nie jest ona duża. Dlaczego, więc przedsiębiorcy mają problem z przestrzeganiem wszystkich obowiązków z zakresu ochrony środowiska? Największe trudności stanowi prawidłowe wypełnienie dokumentów oraz częste zmiany prawa. Przedsiębiorcy nie mają czasu na regularne śledzenie zmian w sprawozdawczości oraz pamiętanie o wszystkich terminach.

Dlatego warto zainwestować w dobór wykwalifikowanych pracowników lub powierzyć obowiązki sprawozdawcze profesjonalnym biurom zewnętrznym. Taki wydatek potrafi się zwrócić bardzo szybko, ponieważ kary finansowe mogą być dotkliwe – urzędy mogą egzekwować zaległe opłaty do 5 lat wstecz naliczając opłaty podwyższone o 500% wraz z ustawowymi odsetkami. Warto więc regularnie wnosić opłaty, by później nie musieć spłacać dotkliwej kary.

Poprzedni artykuł

Trawa

Następny artykuł

Młóto browarniane

Autor

Łukasz Nowak

Łukasz Nowak

Kierownik sekcji ochrony środowiska

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.