Prawidłowo ukształtowana jałówka to nie tylko gwarancja wysokiej wydajności, ale również duże oszczędności już na etapie odchowu.

Co znaczy prawidłowo odchowana jałówka?

  • Doskonały kaliber – odpowiednie proporcje pomiędzy wysokością w kłębie, masą ciała zwierzęcia i obwodem klatki piersiowej.
  • Dobrze wykształcony gruczoł mlekowy – jak najmniejsza ilość tkanki tłuszczowej w wymieniu. Tkanka tłuszczowa w miejscu pęcherzyków mlecznych powoduje znaczne obniżenie produkcji mleka u przyszłej krowy.
  • Braki otłuszczenia ciała – widoczna linia grzbietu, ostatnie żebra oraz „chude wymię” na każdym etapie odchowu jałówki.
  • Dobrze rozwinięty żwacz – czynnik determinujący pobranie paszy po wycieleniu, co bezpośrednio przekłada się na wydajność, a w trakcie odchowu zapewnia niższe koszty żywienia. Dobrze rozwinięty żwacz oznacza jego odpowiednie rozbudowanie już od pierwszych tygodni życia poprzez skarmianie odpowiedniej jakości pójła z preparatu mlekozastępczego oraz jak najszybsze wprowadzenie pasz starterowych.
  • Brak przebytych niektórych chorób, takich jak ostre biegunki czy zapalenie płuc, które w wielu przypadkach dyskwalifikują zwierzę z dalszej hodowli. Aby zaistniały wszystkie te warunki, należy przede wszystkim stworzyć plan odchowu, który zapewni prawidłowy rozwój na każdym etapie życia jałówki.

Dla różnego wieku jałówki wymagania żywieniowe oraz systemy utrzymania różnią się od siebie, czasami nawet istotnie. Plan powinien zakładać również punkty kontrolne odchowu, czyli momenty, w których należy sprawdzać poprawność działań.

Poprzedni artykuł

Winda

Następny artykuł

Wspólny ogródek

Autor

Paweł Kasprowicz

Paweł Kasprowicz

Kierownik działu bydła

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.