Odchów jałówek jest jednym z najważniejszych elementów hodowli bydła mlecznego, wpływającym na produktywność przyszłych krów oraz warunkującym ich długowieczność. Prawidłowy odchów młodzieży hodowlanej to inwestycja w przyszłość. To podstawa do uzyskania zdrowego stada i wysokiej produkcji mleka. Błędy popełnione w tym okresie, głównie w żywieniu, mają swoje negatywne efekty w późniejszej produkcyjności tych zwierząt.

Średni wiek pierwszego wycielenia w 2014 roku w Polsce wyniósł około 27 miesięcy (wg danych Polskiej
Federacji Hodowców Bydła). Zmniejszenie go o 2-3 miesiące zapewnia gospodarstwom lepsze wyniki produkcyjne i wyższe zyski. Badania, przeprowadzone przez specjalistów De Heus, pokazały, że jałówka cieląca się w wieku 24 miesięcy osiąga lepsze wyniki niż jałówka starsza. Wykazuje także lepszą życiową produkcję.
Koszt odchowu 24-miesięcznej jałówki to około 4000 zł, natomiast każdy kolejny miesiąc odchowu to dodatkowy
wydatek 200 zł. Warto więc skoncentrować się na uzyskaniu efektywnego rozwoju i wzrostu młodych
zwierząt, prowadzącego do wycielenia w 24 miesiącu życia przy wadze powycieleniowej 570 kg. Oznacza
to bowiem nie tylko niższe koszty odchowu młodych zwierząt, ale przede wszystkim wyższą wydajność
w pierwszych trzech laktacjach, nawet o 1000-1500 litrów! Takie założenia spełnia program odchowu jałówek
Kaliber stworzony przez specjalistów De Heus w oparciu o wieloletnie doświadczenie i codzienną
pracą na fermach.

Program prawidłowego odchowu jałówek (Kaliber) składa się z czterech faz, z których każda posiada pewne specyficzne cechy wymagające innego traktowania.
■ Faza początkowa (0-5 miesięcy) – celem tej fazy jest jak najszybszy rozwój żwacza cielęcia, co pozwala w pełni
wykorzystać początkowy potencjał wzrostu, jaki tkwi w przeżuwaczach;
■ Faza wzrostu (5-8 miesięcy) – ma zapewnić właściwe przyrosty, przekraczające nieraz 1000 g dziennie, przy
minimalnym otłuszczeniu organizmu;
■ Faza dojrzewania (8-14 miesięcy) – dla dbałości o tworzące się wymię (a właściwie pęcherzyki
mleczne), które w przyszłości odpowiedzialne będzie za ilość wyprodukowanego mleka. Faza ta kończy się
inseminacją jałówki;
■ Faza cielności (14-24 miesięcy) – ma na celu troskę o budowę ciała jałówki, zapewnienie naturalnego
gromadzenia rezerw w organizmie ciężarnej krowy bez nadmiernego otłuszczenia oraz stymulowanie wysokiego
pobrania dawki pokarmowej umożliwiającego wysoką produkcję mleka po wycieleniu.
Pierwsze dwie fazy dotyczą odchowu cieląt. Dwie kolejne jałówek – jak o nie zadbać? O tym za tydzień.

Poprzedni artykuł

Zasiedlenie nowego obiektu - cz. 1

Następny artykuł

Twardość skorupy jaj a znaczenie wapnia i fosforu w żywieniu kur reprodukcji mięsnej

Autor

Marcin Kryger

Marcin Kryger

Kierownik produktu ds. bydła

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.