Dla zapewnienia prawidłowego odchowu cieląt:

 • w jak najkrótszym czasie po urodzeniu (najlepiej do 2 godzin) podaj dobrej jakości siarę w ilości 2-2,5 litra. Siara dobrej jakości, to taka która zawiera odpowiednią ilość przeciwciał. Najlepiej sprawdzić jej jakość za pomocą siaromierza;
 • od pierwszego dnia życia zapewnij cielętom dostęp do świeżej wody;
 • od 4 dnia rozpocznij podawanie pójła z preparatu mlekozastępczego (zwróć uwagę na instrukcję stosowania
  zamieszczoną na etykiecie – odpowiednią koncentrację, ilość pójła oraz temperaturę przygotowania i podania);
 • preparaty mlekozastępcze zapewniają najtańszy i najbezpieczniejszy odchów cieląt;
 • powoli rozpocznij odstawianie preparatu mlekozastępczego kiedy cielę zjada dziennie 2-2,5 kg paszy starterowej;
 • w 12 tygodniu życia rozpocznij podawanie cielętom kiszonki z traw. Dostarczy to cielętom dobrej jakości białka oraz odpowiednią ilość włókna do dalszego rozwoju żwacza;
 • zadbaj o pomieszczenia, w których przebywają cielęta. Pamiętaj, że potrzebują one świeżego powietrza, suchej ściółki, światła i kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami;
 • jałówka, która przeszła w swoim życiu ostrą biegunkę lub zapalenie płuc, nigdy nie osiągnie tak dobrych wyników
  produkcyjnych jak jej zdrowe koleżanki;
 • pamiętaj o profilaktyce chorób.
Poprzedni artykuł

,,Młoda polska gęś owsiana” jako alternatywa dla małych gospodarstw

Następny artykuł

Produkcja brojlera w oparciu o pasze sypkie, cz. 2

Autor

Paweł Kasprowicz

Paweł Kasprowicz

Kierownik działu bydła

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.