W pierwszej połowie kwietnia odbyły się kolejne szkolenia dla hodowców nioski towarowej pod nazwą Biznes z Jajem. I edycja obrała kierunek żywieniowy, a więc wpływ żywienia na produkcyjność kur oraz aspekt ekonomiczny, czyli kalkulacje kosztów produkcji w ujęciu żywieniowym. O tematyce II spotkania zadecydowali hodowcy. W związku z powyższym kolejne warsztaty dotyczyły produktu końcowego, czyli samego jaja.

biznes z jajem

Program kształtował się następująco:

– wady skorupy jaj (Kamil Witkowski)
– oszczędności w produkcji jaj (Paweł Brodowicz)
– wpływ żywienia na jajo (Grzegorz Torzyński)
– oceny jakości skorup jaj (Przemysław Przybylak)

Każde spotkanie Biznesu z Jajem ma na celu przekazanie odpowiedniego poziomu wiedzy oraz stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa hodowców w zajęciach praktycznych. Tym razem odbywały się one równocześnie na kilku stanowiskach, na których uczestnicy mogli ocenić jakość skorupy jaj ze swoich ferm oraz wybarwienie żółtka.

wybarwienie żółtka

Pomiar twardości skorupy odbywał się przy użyciu specjalistycznej maszyny – FUTURA. Każde badane jajo umieszczano na statywie, a po uruchomieniu urządzenia określano maksymalną siłę nacisku na skorupę. Pomiar taki pozwala określić skrajne wartości wytrzymałości skorupy. Na tej podstawie można określić wyrównanie twardości skorupy jaj, tj. czy wszystkie jajka charakteryzują się podobną wytrzymałością na urazy. Do określenia barwy żółtka posłużono się  natomiast skalą Roche’a. Dzięki tej ocenie, hodowcy mieli możliwość sprawdzić jakość produkowanego towaru i jednocześnie zapytać doradców De Heus o możliwe przyczyny oraz rozwiązania problemów fermowych.

futura

Ponadto, na specjalnie przygotowanych na tę okazję eksponatach została przeprowadzona ocena wad jaj. Troje hodowców, którzy najlepiej poradzili sobie z tym zadaniem otrzymało upominki.

wady jaj

Kolejna, trzecia odsłona Biznesu z Jajem już w II połowie roku, czy będzie ona równie ciekawa? O tym przekonać się można tylko w jeden właściwy sposób. Do zobaczenia!

Biznes z jajem, II edycja (6) biznes z jajem

Poprzedni artykuł

Zbiór traw

Następny artykuł

Siara dla cieląt

Autor

Kamil Witkowski

Kamil Witkowski

Specjalista ds. drobiu

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.