Wysoka produkcja nieśna oraz wielkość poniesionych kosztów warunkuje wynik biznesowy z prowadzonej działalności.

To proste stwierdzenie, lecz nie do końca weryfikowane przez wielu hodowców nioski towarowej. Bez wątpienia systematyczne śledzenie wydatków na produkcję jaj jest kluczowym elementem w tak długim użytkowaniu ptaków. Zakładając, iż produkcja nioskowa trwa 12 miesięcy (a niejednokrotnie nawet do 110 tygodnia) bardzo ważne jest, by stale i systematycznie monitorować poszczególne czynniki wpływające na zasobność  portfela.

W produkcji jaj konsumpcyjnych, tak jak w innych działach drobiarskich, czynniki wpływające na opłacalność można podzielić na dwie grupy:

  1. Koszty paszowe – koszt zakupu paszy oraz jej spożycie;

  2. Koszty pozostałe („stałe”) – zakup stada, amortyzacja budynku/klatek, zakup wytłaczanek, energia elektryczna i woda, dezynfekcja, weterynaria itp.

W pierwszej kolejności zostaną omówione pozostałe koszty czyli koszty „stałe”, a ich poziom jest mniej więcej proporcjonalny w stosunku do wielkości prowadzonej działalności. Oczywiście pomijamy tutaj czarne scenariusze, związane ze zdrowotnością stada czy nad wyraz wysokimi temperaturami w okresie letnim,  kiedy musimy mocno wentylować obiekt, a w efekcie przekłada się to na wyższy pobór energii elektrycznej.

W momencie startu z nowym cyklem najistotniejszym kosztem, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak również produkcyjnego jest zakup odchowanej kurki. W przypadku zakupu może stanowić on ok. 21% wymienionych kosztów, a w całkowitym koszcie produkcji jednego jajka jest to wartość 4,6 gr. Oczywiście stado może pochodzić z własnej odchowalni, dzięki czemu hodowca może przyczynić się do  redukcji wydatków nawet o 30%. Z drugiej strony własna odchowalnia to pewność wobec „jakości” odchowanych ptaków, przeprowadzonych szczepień, zmian żywieniowych oraz odpowiedniego targetu wagowego, tak istotnie warunkującego poziom produkcji. W przypadku stada pochodzącego z zakupu musimy zaufać, że odchów był prowadzony właściwie.

Od 1 stycznia 2012 roku producenci jaj zostali zobowiązani do wymiany klatek tradycyjnych na klatki tzw. wzbogacone. W związku z tym modernizacja obiektów wiązała się z wysokim kredytowaniem, a w efekcie wpłynęło to, i niejednokrotnie w dalszym ciągu wpływa, na wzrost kosztów poniesionych na produkcję jajek. Koszty te kształtują się na poziomie 6% w kosztach poza paszowych, a w jednym jajku mogą sięgać 1,3 gr.

Kolejne wydatki związane są z pracą fizyczną osób, które obsługują fermę, zajmujących się przeglądem stada, utrzymaniem obiektu oraz sortowaniem jaj. Wielkość ich wynagrodzenia oraz  opłat skarbowych sięga ok. 5% a w przeliczeniu na jedno jajko, jest to kolejny 1 grosz w sumie kosztów.

Energia elektryczna, zakup wytłaczanek, woda, dezynfekcja i weterynaria stanowią kolejną grupę stałych wydatków. W przypadku prądu czy wytłaczanek poniesiony koszt dla każdego z nich plasuje się na poziomie 0,8 gr w całkowitym koszcie produkcji jajka.

W przypadku kosztów dezynfekcji, a zwłaszcza usług weterynaryjnych każdy hodowca życzyłby sobie, aby były jak najniższe. Z uwagi na intensyfikację produkcji drobiarskiej, a w tym przypadku produkcji jaj towarowych, obsługa weterynaryjna jest konieczna dla zachowania odpowiedniej zdrowotności stada. Kierując się zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” możemy osiągnąć wyższy i stabilniejszy poziom produkcji nieśnej. Oczywiście w sytuacjach problematycznych koszty weterynaryjne mogą się zwiększać, ale z uwagi na długotrwały okres produkcyjny możemy je rozłożyć na każdy kilogram zniesionych jaj przez jedną nioskę. Koszty wody, dezynfekcji oraz podstawowej opieki weterynaryjnej razem wzięte możemy przyjąć na poziomie 0,5 gr w każdym jednym jajku.

Podsumowanie kosztów poza paszowych przedstawia poniższy wykres.

Koszty produkcji jajka
Koszty produkcji jajka

W kolejnej odsłonie zostanie omówiony bilans zysków i strat wobec zakupu paszy, oraz realne wielkości jej pobrania.

Poprzedni artykuł

Jak zadbać o prosięta?

Następny artykuł

Dojarka a zdrowie krów mlecznych

Autor

Kamil Witkowski

Kamil Witkowski

Specjalista ds. drobiu

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.