Słaba mineralizacja skorupy nie musi zawsze oznaczać niedoboru wapnia w paszy. Pamiętać należy, że niekiedy pomimo odpowiedniej podaży składników, kury mogą mieć problem z przyswajaniem minerałów. W takiej sytuacji, zwiększając dawkę wapnia działa się wręcz odwrotnie.

Nadmiar wapnia niekorzystnie wpływa na trawienie tłuszczów przez co dochodzi do zaburzenia bilansu energetycznego paszy. Prowadzi to do wystąpienia wielu problemów: począwszy od nieprawidłowości w ilości pobieranej paszy, skończywszy na kłopotach metabolizmu wątroby.

Ocena twardości skorupy jaja w przeszłości na ogół odbywała się na podstawie ilości stłuczek. Normalnie zakłada się, że parametr ten powinien w okresie całej produkcji oscylować w granicy 7-9%, licząc z ogólnej sumy pozyskanych jaj. Problemy następowały, kiedy ilość stłuczek wzrastała ponad 10%.

W takiej sytuacji najczęściej zalecano rozwiązanie żywieniowe tzn. dodatkową suplementację wapnia. Kłopoty jednak narastały, kiedy stłuczki na fermie nie miały nic wspólnego z mineralizacją skorupki. Stłuczki mogą być wywoływane przez same kury lub częściej przez urządzenia służące do zbierania i transportu jaj. W takiej sytuacji realna ocena problemów na fermie jest trudna.

Obecnie, wdrożony przez De Heus program żywienia niosek FIT zakłada dokładne pomiary twardości skorupy.

 

Za pomocą urządzenia Futura można określić twardość, a raczej wytrzymałość skorupy, wyrażoną w Newtonach (N) z dużą precyzją. Każdy miarodajny pomiar powinien bazować na przebadaniu 30 losowo zebranych jaj najlepiej z rannego zbioru. Podstawowa statystyka z takiej próby (średnia twardość, minimalna twardość, maksymalna twardość, błąd standardowy, wyrównanie) pozwala z dużą dokładnością określić sytuacje na fermie.

twardość jaj

Uzyskane dane w przypadku realnego deficytu tego parametru pozwalają także na określenie odchylenia od przewidywanego wzorca. Na podstawie tej wartości można zastosować suplementację z większą dokładnością. Unika się wtedy zagrożenia nadpodaży wapnia, który w nadmiarze jest niepożądany.

Zaleca się przeprowadzać regularną kontrolę twardości skorupy jaj z danego stada. Co miesięczna kontrola pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów i szybką akcję naprawczą.

futura

Precyzyjny pomiar twardości skorupki jaja to:

  • rozpoznanie rzeczywistej przyczyny stłuczek.
  • wytyczne do ewentualnej modyfikacji systemu żywienia stada.
  • dokładne dobranie poziomu suplementacji Ca.
Poprzedni artykuł

Jak poprawić opłacalność tuczu?

Następny artykuł

Jakie sygnały wysyłają krowy?

Autor

Grzegorz Torzyński

Grzegorz Torzyński

Kierownik produktu ds. drobiu

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.