Wygrzanie obiektu to początek przygotowania samego wstawienia. Wygrzewanie należy rozpocząć około 4 dnia przed wstawieniem, tak by temperatura posadzki w dniu wstawienia wynosiła min. 28 stopni.

W tym miejscu należy nadmienić, iż grzanie obiektu powinno odbywać się bez ściółki. Częstym problemem jest grzanie obiektu wraz ze ściółką, która izoluje od posadzki, co powoduje, iż nie możemy jej wygrzać.

Czy temperatura posadzki ma znaczenie?

Często słyszę, iż duża ilość słomy jest wystarczającą izolacją, a koszty nagrzewania posadzki są zbyt wysokie. Należy pamiętać, że kilka dni po wstawieniu wystąpi przy dużej różnicy temperatur tzw. punkt rosy, który spowoduje, iż ściółka będzie wilgotna, co znacząco wpłynie na mikroklimat w obiekcie i stworzy bardzo dobre środowisko dla drobnoustrojów. Ponadto wilgoć może powodować skupianie się piskląt, co będzie prowadzić do upadków.

Po wygrzaniu obiektu należy równo rozłożyć drobno rozdrobnioną ściółkę, tak aby jej powierzchnia chłonna była jak największa, co ułatwi utrzymanie jej właściwej jakości przez cały rzut. Następnie przygotowujemy paszę, najlepiej wysypując ją wzdłuż linii pojenia na papiery. Aby zaoszczędzić czas zalecam używanie wózków do paszy, które ułatwiają rozsypanie paszy, jak również zapewniają odpowiednią ilość paszy na pierwsze dni życia ptaków. Nie zapominajmy również o wodzie – po opuszczeniu linii pojenia należy sprawdzić czy nyple działają oraz czy woda czasami nie jest za gorąca.

Następnie należy wykonać sprawdzenie:

  • urządzeń
  • ogrzewania
  • termostatów i czujników
  • minimalnej wentylacji
  • karmideł i poideł
  • oraz dostosowanie oświetlenia

Powyżej przedstawiłem najważniejsze z elementów przygotowania do wstawienia. Moja dotychczasowa praca pokazała, iż często zapomina się o ww. czynnościach. Pamiętajmy, że  bardzo ważne jest to, aby być jak najlepiej przygotowanym na wstawienie i umożliwić ptakom prawidłowy wzrost i rozwój.

Pierwsze 7 dni życia ptaków zadecyduje bowiem o powodzeniu rzutu. Pieniądze zainwestowane na początku rzutu zaowocują zyskiem na jego końcu.

Poprzedni artykuł

Warto stosować pasze rzepakowe?

Następny artykuł

Stacja odpoju - zalety

Autor

Paweł Palus

Paweł Palus

Kierownik regionalny ds. drobiu

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.