Skorupa jaja stanowi dla pisklęcia rezerwuar składników budulcowych kości, co w efekcie wpływa na jakość piskląt. Źródłem wapnia jest gruboziarnista kreda.

W przypadku nadmiaru wapnia zakłócony jest bilans energetyczny paszy oraz jej pobranie. Mała ilość wapnia niszczy natomiast rezerwy mineralne ptaka, co wpływa na obniżenie kondycji, skorupę jaja oraz słabą wytrwałość. Niedobór ujemnie wpływa na wylęgowość jaj i negatywnie wpływa na kondycje piskląt.

Ale od początku… Najpierw wytłumaczę, czym są stłuczki, średnia waga jaj i średnia masa jaj.

Stłuczki jaj – wszelkie uszkodzenia, pęknięcia i przerwania ciągłości skorupy wapiennej jaja. Stłuczki można podzielić na tzw. „świetlone” oraz „wylewki”. Ich przyczyny

  • chorobowe (główne choroby to: EDS, Mycoplasmozy, E.colii);
  • mechaniczne (wadliwe urządzenia na fermie, powodujące uszkodzenie skorupy jaj);
  • żywieniowe (niewystarczająca podaż Ca i P, wit.D3 w dziennej dawce pokarmowej).

Średnia waga jaja to średnia faktyczna wartość wyrażona w gram/kg na dany dzień nieśności w stadzie. Jest wagą wszystkich jaj podzieloną przez ilość, np. w 36 tyg. średnia waga jaja powinna wynosić 62 gramy.

Średnia masa jaja to średnia faktyczna wartość wyrażona w gamach/kg na dany dzień nieśności na wszystkie nioski w stadzie, obliczamy ją mnożąc procent nieśności danego dnia ze średnią wagą jaja.

Np. w wieku 36 tyg. nieśność wynosi 81%, waga jaja 62 gram.

0,81*62 gram = 50,22 gramy.

Znaczenie wapnia i fosforu w żywieniu

Wapń i fosfor to dwa najważniejsze pierwiastki budujące skorupę jaja.

Skorupa stanowi od 9% do 9,5% wagi jaja. Związki mineralne stanowią 95% masy skorupy, z czego wapń stanowi 86%, natomiast fosfor około 11%, pozostałe 3% to inne pierwiastki.

Konsekwencja tych zależności jest wzrastające zapotrzebowanie na wapń i fosfor wraz ze średnim wzrostem masy jaja. Znając już teorię możemy łatwo wyliczyć sobie zapotrzebowanie kur na wapń i fosfor w okresie nieśności. Należy pamiętać że, aby kura pokryła zapotrzebowanie na budowę skorupy jaja, musi zjeść około. 4,5 gram wapnia  w dziennej dawce paszy w pierwszym okresie nieśności (do 22/23-35 tyg. życia).

Natomiast w drugim okresie nieśności (powyżej 36 tyg. życia) powinna zjadać dziennie od 4,6 do 5,2 gram wapnia w dziennej dawce paszy!

Jeżeli to zapotrzebowanie nie będzie pokrywane każdego dnia z porcji żywieniowej, deficyt minerałów będzie pokrywany z zapasów zawartych w kościach, do momentu kiedy jego niedobór będzie odbijał się w pierwszej kolejności na słabszej kondycji stada, a w ostateczności na cienkiej skorupie jaj, które będą coraz częściej pękały i stanowiły odpad jako tzw. stłuczki.

Tą zależność przedstawia tabela, dla jaj o wadze 67 gram, w sytuacji kiedy stado jest żywione po 50 tyg. życia paszą na tzw. „jedynką”.

Dlatego też tak ważne jest stosowanie odpowiednich  pasz na dany okres nieśności, co będzie miało pozytywny wpływ na kondycję niosek oraz jakość skorupy.

Aby móc precyzyjnie określać tzw. twardość skorupy jaja, firma De Heus, świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie pomiarów twardości skorupy jaj przy pomocy urządzenia „ FUTURA”.

 

Poprzedni artykuł

Jak zadbać o prawidłowy odchów jałówek? - cz. 1

Następny artykuł

Znikające ryby

Autor

Paweł Brodowicz

Paweł Brodowicz

Specjalista ds. drobiu

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.