Wstawienie
Data wstawienia
Ilość sztuk
Waga sztuki


kg
Zużycie paszy
Łączna ilość paszy:

kg
Przebierka
Data
Łączna ilość
Waga sztuki
Cena sztuki
kg
Sprzedaż
Data
Łączna ilość
Waga sztuki
Cena sztuki
kg