Wstawienie
Data wstawienia
Ilość sztuk
Łączna waga


kg
Upadki
Przedział wagowy
25 - 45 kg
45 - 80 kg
80 - 125 kg


Ilość sztuk:
Sprzedaż
Data
Łączna ilość
Łączna waga
Zużycie paszy
Łączna ilość paszy:

kg