Artykuły z kategorii

Bydło

BydłoInteresujące

Mając na uwadze prawidłowe żywienie krów należy pamiętać, że jednym z warunków uzyskania wysokiej wydajności krów jest zapewnienie im możliwości korzystania z odpowiedniej ilości czystej i zdrowej wody. Woda powinna być zawsze świeża, bez smaku i zapachu. Niedopuszczalny jest widok poidła ze zdjęcia. Ważne znaczenie ma codzienne czyszczenie poideł. Krowy

Czytaj więcej
Robot udojowy
Bydło

W codziennej pracy staramy się pomóc naszym hodowcom uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Staramy się zwrócić uwagę na wszystkie aspekty, które mogą mieć jakikolwiek wpływ bezpośredni lub pośredni na krowy. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na aspekt czysto techniczny, jakim są systemy udojowe. Hodowcy korzystają z wielu różnych rozwiązań. Najczęściej spotykane to

Czytaj więcej
stół paszowy
Bydło

Żywienie krów mlecznych w wielkotowarowych gospodarstwach oparte jest na systemie TMR, z ang. total mixed ration, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza całkowicie wymieszaną dawkę. Wszystkie komponenty dawki pokarmowej mieszane są w wozie paszowym, a następnie wysypywane na stół paszowy. Przy założeniu, że dawka pokarmowa jest prawidłowo zbilansowana, a sam TMR

Czytaj więcej
cielak
Bydło

Żywienie oraz warunki środowiskowe odgrywają kluczowe role w prawidłowym odchowie cieląt. Liczne badania i artykuły naukowe potwierdzają duży wpływ odpajania cieląt małymi i częstymi porcjami na przyszłą kondycję oraz produkcję krów, co w konsekwencji przekłada się na opłacalność. By wdrożyć w życie system częstych odpojów cieląt z pomocą przychodzi nam

Czytaj więcej
Bydło

Największy wpływ na wielkość plonowania runi pastwiskowej i łąkowej ma nawożenie. Z odchodów zwierzęcych do gleby przedostaje się około 10% azotu, 30–40% fosforu i 70% potasu, toteż w bilansie nawożenia pastwisk należy koniecznie uwzględnić zwrot składników pokarmowych w odchodach zwierzęcych. Azot jest niezbędnym składnikiem plonotwórczym oraz decydującym o poziomie białka

Czytaj więcej
korekcja racic
Bydło

Hodowcy bydła mlecznego, utrzymując swoje stada wykonują wiele zabiegów przy zwierzętach. Są to czynności profilaktyczne lub lecznicze. Jedną z nich jest korekcja racic. Czym w ogóle jest korekcja racic? Otóż, jak sama nazwa podpowiada nam, „korekcja” racicy to korygowanie racicy, celem utrzymania odpowiedniej motoryki ruchu i lokomocji zwierzęcia. Wielu hodowców

Czytaj więcej
Bydło

Robot udojowy stanowi źródło licznych informacji. Wiele z nich wydaje się być nieistotnymi dla hodowców i z upływem czasu są przez nich pomijane. To błąd, bo dzięki robotom udojowym, gospodarstwa mogą uzyskać wyższą wydajność, czyli wyprodukować więcej mleka. Realizację tego celu można uzyskać opierając się na racjonalnym przeanalizo­waniu i wykorzystaniu

Czytaj więcej
Bydło

Zaraz po urodzeniu, cielęta trafiają do pojedynczych kojców wewnątrz budynku (zimą dodatkowym źródłem ciepła są promienniki, które sprawiają, że cielęta są dobrze wysuszone). Najpóźniej do 2 godzin po porodzie podawana jest siara, którą dalej stosujemy 3x dziennie. Na fermach, na których średnia porodów sięga 3 szt./dzień podawana jest siara zbiorcza.

Czytaj więcej
niska trawa
Bydło

Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć Bestergrass fioletowy. Zwróćcie uwagę na jaśniejszy kolor trawy na brzegu pola. Skąd taka różnica? Hodowca w tym miejscu nie rozlał gnojowicy. Niedobór azotu jest wyraźnie widoczny. Trawa w tym miejscu jest niższa o około 10-15 cm. Azot jest niezbędnym składnikiem plonotwórczym oraz decydującym o poziomie

Czytaj więcej
korekcja racic
BydłoInteresujące

Prawidłowa korekcja powinna być przeprowadzana według zasady „po pierwsze, nie szkodzić”. Co to oznacza? Nie należy przeprowadzać korekcji na sztukach, które jej nie wymagają. Bowiem, wpędzając do poskromu można je tylko okaleczyć, zbyt mocno przycinając róg racicowy czy piętki. Zdarza się, że po przeprowadzonej korekcji racic produkcja mleka spada. Często

Czytaj więcej