Artykuły z kategorii

Bydło

krowa
Bydło

Pewien obecnie mój klient wywiercił niegdyś studnię, żeby obniżyć koszty wody. Woda miała być przeznaczona do pojenia stada krów, liczącego 70 szt. Studnię wywiercono w pobliżu płyty obornikowej. Po kilku latach hodowca zauważył, że krowy mają problemy z trawieniem dawki. Nie ma także oczekiwanych wyników. W tym czasie wielokrotnie zmieniał

Czytaj więcej
Bydło

Kwasica to choroba metaboliczna wywołana najczęściej przez nadmiar łatwo fermentujących węglowodanów. Powoduje to wzrost ilości LKT (lotne kwasy tłuszczowe) i obniżenie pH żwacza oraz zanik bakterii celulolitycznych, które trawią włókno. Konsekwencją jest wzrost produkcji kwasu mlekowego, a to z kolei powoduje ustanie motoryki żwacza (wyginięcie mikroflory) i docelowo ustanie procesów

Czytaj więcej
wóz paszowy
BydłoZ

W związku z brakiem wystarczającej ilości sianokiszonki wielu hodowców decyduje się na częściowe zastąpienie jej słomą. Częstym ryzykiem takiego rozwiązania staje się zbyt długo pocięta słoma, a co się z tym wiąże zła struktura TMRu. W celu uniknięcia tego problemu niektórzy hodowcy montują w pionowym wozie paszowym gwiazdki od poziomego

Czytaj więcej
BydłoInteresujące

W stadzie u jednego z moich hodowców pojawiły się m.in. biegunka i poronienia. Przez hodowcę tłumaczone były przejściowym wirusem, a przerwanie ciąży uszkodzeniami mechanicznymi. Mimo to sprawa nie dawała mi spokoju. Poprosiłem hodowcę o wykonanie badania sztuk, które w ostatnim czasie poroniły. Zbadane zostały również 2 cielaki. Wyniki potwierdziły moje

Czytaj więcej
BydłoZ

Po raz pierwszy chorobę zaobserwowano ponad 60 lat temu. To choroba o ostrym przebiegu, objawiająca się głównie silną biegunką oraz nadżerkami błony śluzowej nosa. BVD-MD atakuje bydło na całym świecie. Nie oszczędza krów i cieląt, w każdym wieku. Obecnie około 90% bydła zakaża się tą chorobą. Wirusowa biegunka bydła, poza

Czytaj więcej
BydłoZ

Akademia Zdrowej Racicy powstała w 2012 roku. W ramach projektu przeprowadzamy praktyczne warsztaty funkcjonalnej korekcji racic na terenie całego kraju. Jedno z takich szkoleń zostało zorganizowane w miejscowości Wola Wodzyńska (mazowieckie) w Gospodarstwie Adama Bobra. Celem takich warsztatów jest podniesienie świadomości wśród hodowców i poszerzanie wiedzy na temat prawidłowo wykonanej

Czytaj więcej
szkolenie
Bydło

Warto uczestniczyć w szkoleniach? Z całą pewnością tak! Na takich spotkaniach można dowiedzieć się nowych, ciekawych nowinek z branży rolniczej, mleczarskiej, nowości technologicznych, ułatwiających prace w gospodarstwie. Uważam bowiem, że hodowcy jak najbardziej powinni uczestniczyć w takich spotkaniach. Warto poświęcić pół dnia i posłuchać wykładów na tematy, które bezpośrednio dotyczą

Czytaj więcej
Bydło

Na początku sierpnia 2015 r. w Gospodarstwie Robotowym Państwa Kamińskich w Kiedrowie padł nowy rekord produkcji mleka. Średnia dzienna produkcja wyniosła 39,2 l/szt! Świetne wyniki produkcyjne tego gospodarstwa są efektem bardzo dobrej jakości pasz objętościowych, najwyższej klasy zarządzaniem stada oraz dobrym zbilansowaniem dawki pokarmowej. Przypomnę tylko, że krowy w systemie

Czytaj więcej
BydłoInteresujące

Rok 2015 z powodu suszy był dla hodowców krów mlecznych rokiem bardzo ciężkim, głównie ze względów nie wystarczającej ilości paszy objętościowej. Pasza zgromadzona w roku ubiegłym charakteryzowała się również słaba jakością. Rozwiązaniem tej kwestii nawet przy niesprzyjającej pogodzie, jaką mieliśmy w roku minionym, są BesterGrassy. Hodowcy którzy regularnie, systematycznie, odsiewali

Czytaj więcej