Artykuły z kategorii

Drób

pisklaki
DróbZ

Zazwyczaj pasza zalega w przewodzie pokarmowym ptaków około 6 godzin. Jednakże, przy zastosowaniu pasz o wysokich parametrach czas ten znacząco się skraca, nawet o 45 minut. Wówczas, ptaki nie są w stanie w pełni wykorzystać składników pokarmowych dostarczonych w paszy. Współczynnik strawności obniża się, zmienia się pH przewodu pokarmowego oraz

Czytaj więcej
Drób

Efektem dokonującego się postępu w produkcji brojlerów jest uzyskanie wagi ubojowej przy skróceniu okresu odchowu i jednoczesnym doskonaleniu wykorzystania składników pokarmowych z dostarczonej ptakom paszy. Istnieją znaczące różnice pomiędzy liniami genetycznymi kurcząt brojlerów, które odchowywane są na krajowych fermach. Pełne wykorzystanie potencjału genetycznego brojlerów możliwe jest tylko wtedy, gdy znamy

Czytaj więcej
Drób

W pierwszej części przedstawiłem pewną fermę i problemy jakie się na niej pojawiły wraz z rozwiązaniami. Kolejna wizyta u hodowcy odbyła się około 30-tej doby tuczu. Wędrując między już dość dużymi ptakami nic nie wzbudzało podejrzeń. Linie pojenia i karmienia wyregulowane prawidłowo, ptaki interesują się jednymi jak i drugimi, ściółka sucha, czego

Czytaj więcej
Drób

Hodowcy często pytają, jakie podciśnienie jest dobre dla ich obiektu. Dodając, że przecież wszyscy wiedzą, że idealne podciśnienie wynosi około 1 paskal podciśnienia na 1 metr szerokości obiektu. Temat powraca jak bumerang, co roku, w okresie jesiennym. W takim razie, jakie podciśnienie powinno być ustawione, aby prawidłowo wentylować obiekt? Odpowiedź

Czytaj więcej
DróbZ

Produkty rzepakowe są niedocenianym surowcem, zwłaszcza przez hodowców kur nieśnych. Pokutujący pogląd głosi, że kury nioski żywione paszą z dodatkiem rzepaku znoszą jaja o nieprzyjemnym zapachu, które w efekcie nie nadają się do konsumpcji. Tymczasem teoria ta jest już nieaktualna i warto poznać kilka interesujących faktów… Produkty rzepakowe to przede

Czytaj więcej
Drób

W pierwszej połowie kwietnia odbyły się kolejne szkolenia dla hodowców nioski towarowej pod nazwą Biznes z Jajem. I edycja obrała kierunek żywieniowy, a więc wpływ żywienia na produkcyjność kur oraz aspekt ekonomiczny, czyli kalkulacje kosztów produkcji w ujęciu żywieniowym. O tematyce II spotkania zadecydowali hodowcy. W związku z powyższym kolejne

Czytaj więcej
Drób

Objawy kanibalizmu są różne. U kur najczęściej dochodzi do wydziobywania piór czy nawet skóry nóg. U indyków często obserwowane jest dziobanie głowy, bardzo rzadko dochodzi do wydziobywania mięśni czy wnętrzności. Głównym skutkiem kanibalizmu jest różnicowanie się stada oraz częste upadki ptaków z powodu odniesionych ran. Powoduje to duże straty ekonomiczne

Czytaj więcej
pisklaki
Drób

W zasadzie odpowiedź jest niby prosta. Norma przewiduje 42 g wagi ciała pisklęcia w dniu przyjazdu na fermę. Waga pisklęcia w dniu wstawienia jest bardzo istotnym parametrem, pozwalającym w siódmej dobie tuczu określić potencjał genetyczny i zdrowotny ptaków, co w sumie przekłada się na końcowy wynik produkcyjny. Otóż pisklę powinno

Czytaj więcej
Drób

Torf to materiał ściółkowy, coraz chętniej wybierany przez hodowców. Dlaczego? Zalety torfu: umożliwia cieńsze ścielenie, zapewnia mniej pracy przy ścieleniu, pozwala na równomierne rozłożenie, pozytywnie wpływa na odpowiednią jakość łap, nie powoduje zjawiska tworzenia się skorupy, bardzo wysoka chłonność, niska wartość PH, co ogranicza rozwój bakterii, brak konieczności dezynfekcji po ścieleniu.

Czytaj więcej
Drób

Wilgotność – najlepiej 50%-70% Optymalna wilgotność względna powinna wynosić od 50% do 70%. Wysoka wilgotność powoduje nadmierną kondensację pary wodnej, a w konsekwencji wzrost zachorowań. Zbyt niska wilgotność sprzyja zapyleniu powietrza, prowadzącego do pogorszeniu stanu upierzenia ptaków oraz pojawienia się problemów ze schorzeniami układu oddechowego. Ściółka – najbezpieczniejsze wióry z

Czytaj więcej