Artykuły z kategorii

Z

główny slider

Trzoda chlewnaZ

Wybór karmnika Przeprowadzone przez ekspertów De Heus doświadczenia wskazują, że prestarter podany do małego prostokątnego karmnika (zamocowanego przy ścianie kojca porodowego) skutkuje mniejszym pobraniem w porównaniu do paszy zadanej w okrągłym białym karmniku. Średnia różnica wynosi 48% w pobraniu paszy. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego karmnika, przeznaczonego dla młodych

Czytaj więcej
BydłoZ

Wszystkim hodowcom zależy na tym, aby odchować zdrowe cielę z możliwie wysokimi dziennymi przyrostami. Aby to robić, zapewniają im suche i wentylowane pomieszczenia, co jest podstawą dla dobrego rozwoju cieląt. Bywa jednak, że w optymalnych warunkach utrzymania cielęta chorują, mają biegunki, a ich przyrosty są znikome. W takich przypadkach często

Czytaj więcej
pisklaki
DróbZ

Zazwyczaj pasza zalega w przewodzie pokarmowym ptaków około 6 godzin. Jednakże, przy zastosowaniu pasz o wysokich parametrach czas ten znacząco się skraca, nawet o 45 minut. Wówczas, ptaki nie są w stanie w pełni wykorzystać składników pokarmowych dostarczonych w paszy. Współczynnik strawności obniża się, zmienia się pH przewodu pokarmowego oraz

Czytaj więcej
DróbZ

Produkty rzepakowe są niedocenianym surowcem, zwłaszcza przez hodowców kur nieśnych. Pokutujący pogląd głosi, że kury nioski żywione paszą z dodatkiem rzepaku znoszą jaja o nieprzyjemnym zapachu, które w efekcie nie nadają się do konsumpcji. Tymczasem teoria ta jest już nieaktualna i warto poznać kilka interesujących faktów… Produkty rzepakowe to przede

Czytaj więcej
prosięta
Trzoda chlewnaZ

Należy sprawdzić: Odpowiednią ilość i jakość siary: Po 24 godzinach od urodzenia, przy odpowiedniej produkcji siary przez lochę, każde prosię powinno być cięższe o 100 gramów w porównaniu do jego masy urodzeniowej. Badanie mleczności lochy: Po 7 dniach prosię powinno podwoić swoją wagę urodzeniową. Wagę miotu w dniu urodzenia: Ilość

Czytaj więcej
BydłoZ

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby żywienia krów mlecznych: TMR (Total Mixed Ration) oraz PMR (Partly Mixed Ration). Dawka TMR polega na wymieszaniu wszystkich pasz, zarówno objętościowych jak i treściwych w wozie paszowym. Jest to bardzo korzystny system, gdyż ogranicza nakład pracy, jednocześnie znacznie upraszczając zadawanie paszy. Minusem takiego sposobu żywienia jest

Czytaj więcej
DróbZ

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy jak ważnym czynnikiem w produkcji drobiu jest woda. A przecież to ona stanowi od 50 do 75% masy ciała brojlera. Często podkreślamy istotną rolę paszy, ale warto zastanowić się czy ona jest najważniejsza? Bo przecież to wody w całym okresie życia ptak zużywa

Czytaj więcej
Z

Warto zadbać o odpowiedni współczynnik zużycia paszy – FCR. FCR to liczba, która mówi nam, ile kg paszy jest potrzebne na kg przyrostu masy ciała zwierzęcia. Jaki macie FCR? Policzcie…

Czytaj więcej
Trzoda chlewnaZ

W roku 2015 ze względu na dywersyfikację rozkładu upraw na gruntach rolnych, dyktowaną polityką proekologiczną Unii Europejskiej, w żywieniu trzody chlewnej mieliśmy do dyspozycji  gamę komponentów motylkowych w tym łubiny. Obecnie dostępnych jest kilka odmian łubinów, stąd istotną jest wiedza na temat parametrów jakie wnoszą do paszy. Koniecznym jest wytyczenie

Czytaj więcej
BydłoZ

Pewien z moich klientów skarmiał sianokiszonkę. Jednak jedna partia była popsuta. Hodowca posiada stado około 50 szt. – zadbanych krów o bardzo dobrej wydajności. Szukaliśmy przyczyn złego zakiszania. Jakość folii? Jakość materiału? Wszystko w porządku. Dodatkowo rolnik zastosował bardzo dobre preparaty bakteryjne do zakiszania. Co zatem zawiniło? Co obstawiacie? Tak,

Czytaj więcej