Artykuły otagowane

dane

Drób

Podczas wizyt na fermach gromadzę wiele danych. Dane te i informacje z fermy, uzyskane na początku cyklu mają bardzo istotne znaczenie. Wśród nich najważniejsze są: temperatura w kurniku, wygrzanie posadzki, mikroklimat na obiekcie, waga piskląt, grubość ściółki i jej rodzaj. Zwrócenie uwagi na te parametry w poszczególnych tygodniach oraz obserwacja

Czytaj więcej