Artykuły otagowane

kanibalizm

Trzoda chlewna

Jednym z częstych problemów, które pojawiają się w chlewniach jest kanibalizm zwierząt. Problem kanibalizmu dotyczy przeważnie warchlaków i tuczników. Prowadzi on do znacznych strat ekonomicznych w produkcji trzody chlewnej. Straty te związane są z zahamowaniem przyrostów masy ciała, wybrakowaniem zwierząt, zwiększonymi kosztami leczenia oraz nawet padnięciami. W ostatnich latach, pomimo

Czytaj więcej
Drób

Objawy kanibalizmu są różne. U kur najczęściej dochodzi do wydziobywania piór czy nawet skóry nóg. U indyków często obserwowane jest dziobanie głowy, bardzo rzadko dochodzi do wydziobywania mięśni czy wnętrzności. Głównym skutkiem kanibalizmu jest różnicowanie się stada oraz częste upadki ptaków z powodu odniesionych ran. Powoduje to duże straty ekonomiczne

Czytaj więcej
Drób

Kanibalizm jest bardzo rozpowszechnionym problemem zarówno przy chowie i hodowli drobiu, jak i u ptaków dzikich. Jakie są jego przyczyny? Przyczyn kanibalizmu jest bardzo dużo, ale nie wszystkie są znane. Główną przyczyną jest stres. Do czynników stresowych możemy zaliczyć: pasożyty, niedobory wody bądź pokarmu, brak dostępu do linii pojenia i

Czytaj więcej