Artykuły otagowane

pasza

InteresująceTrzoda chlewnaZ

Miarą rozliczenia każdego tuczu jest ostateczny wynik finansowy. Wartościami pomocnymi w jego osiągnięciu są pewne założenia, które nadają odpowiednie tempo. Na tej podstawie decydujemy czy zależy nam na krótkim tuczu i maksymalnie dużych przyrostach dziennych czy, ze względu na dostępną genetykę lub określone surowce, podejmujemy decyzję o wydłużeniu czasu tuczu,

Czytaj więcej
Trzoda chlewna

Mieszanie Jako ogólną zasadę właściwej kolejności dodawania poszczególnych składników do mieszanki można podać następującą sekwencję: po zasypaniu mieszalnika „nośnikiem” zaczynamy podawać surowce o najmniejszym udziale w paszy – do ich równomiernego wymieszania potrzeba najwięcej czasu. Pamiętajmy również, że zastosowanie tłuszczy (np. oleju rzepakowego znacznie utrudnia właściwe wymieszanie kolejnych dodatków –

Czytaj więcej
Trzoda chlewna

Układanie receptury Sam proces kalkulowania receptury jest dość prosty – wykonuje go komputer za pomocą zainstalowanego na nim programu. Pasza ma spełniać wymagania pokarmowe danej grupy świń, czyli jaka minimalna (czasem maksymalna) ilość białka, energii, aminokwasów, witamin, itd. powinna być zawarta w 1 kg paszy. Składniki pokarmowe pochodzą z surowców,

Czytaj więcej
mykotoksyny
BydłoZ

Mykotoksyny mogą występować w większości pasz skarmianych w żywieniu bydła. Dotyczy to zarówno kiszonek z kukurydzy, traw i motylkowych, jak i ziaren zbóż produkowanych we własnym gospodarstwie. W przypadku ziaren zbóż kluczowymi czynnikami ograniczającymi występowanie jest utrzymanie łanu w „czystości”, odpowiedni termin i jakość zbioru (wilgotność), dobra konserwacja i magazynowanie.

Czytaj więcej
DróbZ

Kontynuując rozważania na temat paszy sypkiej oraz granulowania (polecam część I tematu) wiecie co wpływa na zachowanie prawidłowej struktury mieszanki produkowanej w gospodarstwie? Oczywiście są to m.in. zastosowanie odpowiedniego śrutownika, surowców używanych do produkcji, rodzaju urządzeń służących do przenoszenia i zadawania paszy, procentowego udziału koncentratu lub premiksu mineralno-witaminowego. Stosunkowo najłatwiej

Czytaj więcej
Drób

W związku z powyższym, również żywienie brojlerów ulega stopniowym i systematycznym zmianom. Zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe jest coraz wyższe, ale również pokarm musi być jeszcze dokładniej zbilansowany, aby móc maksymalnie wykorzystać potencjał genetyczny. To wszystko prowadzi do jeszcze większej wydajności tuczu. Jeszcze 10 lat temu europejski wskaźnik wydajności (EWW)

Czytaj więcej
Trzoda chlewnaZ

Koszty produkcji wieprzowiny są uzależnione od wielu czynników, jednak każdy hodowca powinien dążyć do tego żeby były one jak najniższe. Współpraca z doradcą żywieniowym i lekarzem weterynarii na poziomie gospodarstwa powinna w tym pomóc i przynieść korzyści. Czynniki, wpływające na wynik ekonomiczny hodowli: pasza – główny czynnik, wpływający na koszt.

Czytaj więcej
Trzoda chlewnaZ

W roku 2015 ze względu na dywersyfikację rozkładu upraw na gruntach rolnych, dyktowaną polityką proekologiczną Unii Europejskiej, w żywieniu trzody chlewnej mieliśmy do dyspozycji  gamę komponentów motylkowych w tym łubiny. Obecnie dostępnych jest kilka odmian łubinów, stąd istotną jest wiedza na temat parametrów jakie wnoszą do paszy. Koniecznym jest wytyczenie

Czytaj więcej
Trzoda chlewna

Często spotykam się z pytaniami dotyczącymi wykorzystania rzepaku w produkcji pasz dla trzody (głównie śruty, makuch jest trudniej dostępny). Dlatego chciałbym przytoczyć kilka informacji dotyczących możliwości wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu świń oraz odpowiedzieć na pytanie czy warto? Obawy, które się pojawiają wynikają z negatywnych doświadczeń w przeszłości, z czasów,

Czytaj więcej
prosięta
Trzoda chlewna

Właściwe zarządzanie paszą jest procesem bardzo istotnym i musi być wykonane w odpowiedni sposób, by przyniosło korzyści. Dlatego warto: zapewnić preparat mlekozastępczy prosiętom na porodówce od 3. aż do 12-14 dnia po urodzeniu. Ma to na celu zwiększenie pobrania suchej masy podczas laktacji i wzrost masy ciała przed i po odsadzeniu; zapewnić paszę stałą od

Czytaj więcej