Artykuły otagowane

robot udojowy

BydłoZ

Korekcja racic to niezbędny element dbałości o dobrostan zwierząt, wpływający na wydajność mleczną stada. Krowy z chorymi racicami, czyli kulawiznami cierpią, słabiej poruszają się, nie manifestują rui. W związku z tym rzadziej podchodzą do stołu paszowego, poideł stacji paszowych czy też do robota udojowego. Wynikiem takiego zachowania jest niższe pobranie paszy, co

Czytaj więcej
Bydło

Istnieje bezpośredni związek pomiędzy dawką pokarmową a optymalnym wykorzystaniem robota udojowego w oborze. Należy pamiętać, że analiza i łącząca się z nią porada bazują na średnioterminowym okresie. Hodowcy sami mogą od­czytać dzienne dane z robota. Odczyta­nie i analiza danych z kilku dni nie są już takie łatwe. To zadanie dla

Czytaj więcej
Robot udojowy
Bydło

W codziennej pracy staramy się pomóc naszym hodowcom uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Staramy się zwrócić uwagę na wszystkie aspekty, które mogą mieć jakikolwiek wpływ bezpośredni lub pośredni na krowy. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na aspekt czysto techniczny, jakim są systemy udojowe. Hodowcy korzystają z wielu różnych rozwiązań. Najczęściej spotykane to

Czytaj więcej
Bydło

Robot udojowy stanowi źródło licznych informacji. Wiele z nich wydaje się być nieistotnymi dla hodowców i z upływem czasu są przez nich pomijane. To błąd, bo dzięki robotom udojowym, gospodarstwa mogą uzyskać wyższą wydajność, czyli wyprodukować więcej mleka. Realizację tego celu można uzyskać opierając się na racjonalnym przeanalizo­waniu i wykorzystaniu

Czytaj więcej
Bydło

Na początku sierpnia 2015 r. w Gospodarstwie Robotowym Państwa Kamińskich w Kiedrowie padł nowy rekord produkcji mleka. Średnia dzienna produkcja wyniosła 39,2 l/szt! Świetne wyniki produkcyjne tego gospodarstwa są efektem bardzo dobrej jakości pasz objętościowych, najwyższej klasy zarządzaniem stada oraz dobrym zbilansowaniem dawki pokarmowej. Przypomnę tylko, że krowy w systemie

Czytaj więcej