Artykuły otagowane

ściółka

Drób

Najczęściej przyczyny FPD (FPL), czyli zmian skórnych na łapkach związane są z błędnym zarządzaniem wodą. Źle dobrane, cieknące stare nyple o zbyt dużej wydajności, zbyt duże ciśnienie wody w liniach lub rzadziej zbyt małe – to niektóre z możliwości. Często powodem jest również nieodpowiednia wysokość linii pojenia względem ptaka. Zbyt

Czytaj więcej
indyk
DróbZ

W poprzedniej części opisałam czym jest FPD oraz zaprezentowałam jak kontrolować zmiany skórne podeszwy stóp indyków. Przedstawiłam także założenia badania oceny wpływu materiału ściółkowego na jakość łap w odchowie indyków, jakie przeprowadzili specjaliści De Heus w hali odchowowej. Badanie przeprowadzono na stadzie indyczek Big 6, liczącym 25 tys. sztuk, 24.11.2015 r. Więcej

Czytaj więcej
Drób

Słoma, mimo, że nie jest najlepszym absorberem wilgoci jest ponadczasowym materiałem używanym przez hodowców do ścielenia kurników. Jej popularność wynika z łatwego dostępu, niskiej ceny,  a dodatkowo często jest wymieniana z rolnikami na zasadzie „słoma za obornik”. Słoma pokryta jest hydrofobową substancją – kutikulą, która niweczy właściwości chłonne słomy i

Czytaj więcej
Drób

FPD (z ang. Foot pad Dermatitis), czyli zapalenie skóry podeszwy stóp to w ostatnim czasie bardzo popularny temat w fermowej hodowli drobiu, warto więc przyjrzeć mu się bardziej. Jakość łap jest bowiem wypadkową wielu czynników, między innymi obsady oraz wentylacji. Decydującymi elementami, wpływającymi na FPD są rodzaj oraz jakość ściółki

Czytaj więcej
Drób

Torf to materiał ściółkowy, coraz chętniej wybierany przez hodowców. Dlaczego? Zalety torfu: umożliwia cieńsze ścielenie, zapewnia mniej pracy przy ścieleniu, pozwala na równomierne rozłożenie, pozytywnie wpływa na odpowiednią jakość łap, nie powoduje zjawiska tworzenia się skorupy, bardzo wysoka chłonność, niska wartość PH, co ogranicza rozwój bakterii, brak konieczności dezynfekcji po ścieleniu.

Czytaj więcej
Drób

Wygrzanie obiektu to początek przygotowania samego wstawienia. Wygrzewanie należy rozpocząć około 4 dnia przed wstawieniem, tak by temperatura posadzki w dniu wstawienia wynosiła min. 28 stopni. W tym miejscu należy nadmienić, iż grzanie obiektu powinno odbywać się bez ściółki. Częstym problemem jest grzanie obiektu wraz ze ściółką, która izoluje od

Czytaj więcej
Drób

W drobiarstwie używanych jest kilka rodzajów ściółki, w zależności od wartości użytkowej oraz dostępności. Materiał ściółkowy powinien cechować się dużą higroskopijnością w celu utrzymania dobrostanu zwierząt. Możemy wyróżnić następujące materiały: słoma długa słoma (sieczka) wióry drzewne torf Największą higroskopijnością wyróżnia się torf, a najmniejszą wióry drzewne. Słoma jest dobrym materiałem

Czytaj więcej
łapki
DróbInteresujące

Kilka miesięcy temu mieliśmy w Polsce afrykańskie upały… Temperatura często przekraczała 30-kilka stopni, a wilgotność względna oscylowała często w granicach 30-40%, czasami może mniej… Mieliśmy bardzo wysokie temperatury, ale niską wilgotność powietrza. Co by się działo, gdyby przy takich temperaturach wilgotność była bardzo wysoka i dochodziła nawet do 90- 100%?

Czytaj więcej
FPD
Drób

Ostatnio bardzo dużo się mówi na temat dobrostanu w stadach brojlerowskich. W sieci, wylęgarni, ubojni, w weterynarii – każdy ma coś do powiedzenia. My również. Ilość doradców żywieniowych oraz liczba wizyt, jaką dokonujemy sprawia, że mamy sporą bazę obserwacji i masę spostrzeżeń, którymi chciałabym się podzielić. Jest mnóstwo czynników wpływających

Czytaj więcej
Drób

Pewnego dnia, uczestniczyłem we wstawianiu piskląt indyczych dwóch hodowców. Obaj wstawiali pisklęta z jednego wylęgu i z jednego stada. Pierwszy hodowca (A) to hodowca z 30-sto letnim stażem, uzyskujący bardzo dobre wyniki hodowlane. Drugi (B) to hodowca początkujący, który się uczy i uważnie słucha innych, ich podpowiedzi, wskazówek. Wstawienie miało

Czytaj więcej