Artykuły otagowane

TMR

BydłoZ

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby żywienia krów mlecznych: TMR (Total Mixed Ration) oraz PMR (Partly Mixed Ration). Dawka TMR polega na wymieszaniu wszystkich pasz, zarówno objętościowych jak i treściwych w wozie paszowym. Jest to bardzo korzystny system, gdyż ogranicza nakład pracy, jednocześnie znacznie upraszczając zadawanie paszy. Minusem takiego sposobu żywienia jest

Czytaj więcej
wóz paszowy
Bydło

W dobie coraz większej liczby sprzętów i maszyn usprawniających i ułatwiających pracę w gospodarstwie rolnym, przygotowywanie pasz dla bydła mlecznego również doczekało się pewnych znaczących zmian. Mowa tu oczywiście o wozach paszowych, pozwalających na dokładne sporządzenie racji żywieniowych dla poszczególnych grup produkcyjnych. Ich zastosowanie w żywieniu daje hodowcom wiele nowych

Czytaj więcej
stół paszowy
Bydło

Żywienie krów mlecznych w wielkotowarowych gospodarstwach oparte jest na systemie TMR, z ang. total mixed ration, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza całkowicie wymieszaną dawkę. Wszystkie komponenty dawki pokarmowej mieszane są w wozie paszowym, a następnie wysypywane na stół paszowy. Przy założeniu, że dawka pokarmowa jest prawidłowo zbilansowana, a sam TMR

Czytaj więcej
Bydło

Zaraz po urodzeniu, cielęta trafiają do pojedynczych kojców wewnątrz budynku (zimą dodatkowym źródłem ciepła są promienniki, które sprawiają, że cielęta są dobrze wysuszone). Najpóźniej do 2 godzin po porodzie podawana jest siara, którą dalej stosujemy 3x dziennie. Na fermach, na których średnia porodów sięga 3 szt./dzień podawana jest siara zbiorcza.

Czytaj więcej
Bydło

Kwasica to choroba metaboliczna wywołana najczęściej przez nadmiar łatwo fermentujących węglowodanów. Powoduje to wzrost ilości LKT (lotne kwasy tłuszczowe) i obniżenie pH żwacza oraz zanik bakterii celulolitycznych, które trawią włókno. Konsekwencją jest wzrost produkcji kwasu mlekowego, a to z kolei powoduje ustanie motoryki żwacza (wyginięcie mikroflory) i docelowo ustanie procesów

Czytaj więcej
wóz paszowy
BydłoZ

W związku z brakiem wystarczającej ilości sianokiszonki wielu hodowców decyduje się na częściowe zastąpienie jej słomą. Częstym ryzykiem takiego rozwiązania staje się zbyt długo pocięta słoma, a co się z tym wiąże zła struktura TMRu. W celu uniknięcia tego problemu niektórzy hodowcy montują w pionowym wozie paszowym gwiazdki od poziomego

Czytaj więcej
Bydło

Na początku sierpnia 2015 r. w Gospodarstwie Robotowym Państwa Kamińskich w Kiedrowie padł nowy rekord produkcji mleka. Średnia dzienna produkcja wyniosła 39,2 l/szt! Świetne wyniki produkcyjne tego gospodarstwa są efektem bardzo dobrej jakości pasz objętościowych, najwyższej klasy zarządzaniem stada oraz dobrym zbilansowaniem dawki pokarmowej. Przypomnę tylko, że krowy w systemie

Czytaj więcej