Artykuły otagowane

wilgotność

Drób

Wilgotność – najlepiej 50%-70% Optymalna wilgotność względna powinna wynosić od 50% do 70%. Wysoka wilgotność powoduje nadmierną kondensację pary wodnej, a w konsekwencji wzrost zachorowań. Zbyt niska wilgotność sprzyja zapyleniu powietrza, prowadzącego do pogorszeniu stanu upierzenia ptaków oraz pojawienia się problemów ze schorzeniami układu oddechowego. Ściółka – najbezpieczniejsze wióry z

Czytaj więcej
łapki
DróbInteresujące

Kilka miesięcy temu mieliśmy w Polsce afrykańskie upały… Temperatura często przekraczała 30-kilka stopni, a wilgotność względna oscylowała często w granicach 30-40%, czasami może mniej… Mieliśmy bardzo wysokie temperatury, ale niską wilgotność powietrza. Co by się działo, gdyby przy takich temperaturach wilgotność była bardzo wysoka i dochodziła nawet do 90- 100%?

Czytaj więcej
Drób

Każdy z hodowców wie, że kurnik należy ogrzewać. Powstaje jednak wiele pytań, które często zadają mi hodowcy. Jak długo grzać? Do jakiej temperatury? Najważniejsze nie jest wygrzanie powietrza, znajdującego się w kurniku (bo samo powietrze jesteśmy wstanie nagrzać w kilka godzin), ale wygrzanie przede wszystkim posadzki, na której przebywają ptaki.

Czytaj więcej