Miarą rozliczenia każdego tuczu jest ostateczny wynik finansowy. Wartościami pomocnymi w jego osiągnięciu są pewne założenia, które nadają odpowiednie tempo. Na tej podstawie decydujemy czy zależy nam na krótkim tuczu i maksymalnie dużych przyrostach dziennych czy, ze względu na dostępną genetykę lub określone surowce, podejmujemy decyzję o wydłużeniu czasu tuczu, a obniżeniu kosztów otrzymania gotowej mieszanki paszowej, co ekonomicznie podyktuje większy zysk.

W zależności od obranej drogi, tucz odbywa się w oparciu o konkretną krzywą żywienia, która nadaje założone tempo wzrostu i pobrania paszy.

W Polsce z limitowanym żywieniem spotykamy się głównie na fermach z płynnymi instalacjami, natomiast w żywieniu na sucho przeważa nadal żywienie ad-libitum (do woli).

Przyjmuje się, że zwierzęta pobiorą tyle paszy, ile jest im potrzebne do uzyskania maksymalnej produktywności, ale co jest przyczyną nieprawidłowego pobrania?!

Możemy wyróżnić kilka czynników:

  • Genetyka

Znajomość predyspozycji poszczególnych genetyk nakazuje nam dziś przypasować odpowiednią krzywą żywienia do konkretnych uwarunkowań rasowych. Stanowi ona ważny czynnik determinujący pobranie. Na drodze selekcji genotypowej potrafimy dziś wpływać na oczekiwany parametr zużycia paszy, przyrostów czy parametry poubojowe.

  • Status zdrowotny stada

Zwierzęta chore, z podwyższoną ciepłotą ciała w znacznym stopniu ograniczają pobranie. Właśnie na podstawie ilości zjedzonej paszy możemy wychwycić niektóre symptomy i w porę zareagować.

  • Temperatura otoczenia

Temperatura, zarówno powyżej jak i poniżej strefy komfortu cieplnego wpływa na zmianę pobrania paszy. W niskiej temperaturze trzoda ma wyższe potrzeby energetyczne ze względu na konieczność utrzymania stałej ciepłoty ciała. Takie pobranie nie przekłada się dodatnio na przyrosty. Im mniejsze zwierzęta tym bardziej wrażliwe. Przy stopniowym wzroście temperatury spożycie paszy spada, drastycznie można to zaobserwować przy tzw stresie cieplnym. Wrażliwość zwierząt wzrasta wraz ze wzrostem masy ciała.

  • Pasza

Pasza powinna być dobrze zbilansowana i dostosowana do konkretnej grupy żywieniowej. Istnieje wiele parametrów, które powinny działać ze sobą w sposób komplementarny. Głównie zwracamy uwagę na stosunek białka do energii, bilans aminokwasowy, ilość włókna, tłuszczu czy stosunek wapnia do fosforu. Niezwykle ważnym jest także współczynnik smakowitości paszy.

pw

  • Stały dostęp do wody!

Woda jest najtańszą paszą, często niedocenianym czynnikiem limitującym pobranie. Ważny jest nie tylko jej stały dostęp – ściśle określona liczba zwierząt przypadająca na jeden smoczek, ale także odpowiednie ciśnienie. Zbyt niska temperatura wody korelowana jest dodatnio ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego.

Pozostałe czynniki, które należy brać pod uwagę to np. płeć, zagęszczenie, regulacja karmników oraz ich rodzaje i właściwe ustawienie w kojcu, dopływ świeżego powietrza, wentylacja.

Poprzedni artykuł

Efektywność wykrywania rui

Następny artykuł

Hipokalcemia (zaleganie poporodowe). Komplikacje okresu okołoporodowego krów

Autor

Aleksandra Kubiak

Aleksandra Kubiak

Specjalista ds. trzody chlewnej

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.