Odpady piekarnicze są cennym źródłem energii, ale ich udział w dawce pokarmowej nie powinien być wysoki. Należy pamiętać, że ok 70% naszej paszy stanowią surowce bogate w skrobię.

Pieczywo z powodzeniem jest stosowane w płynnym żywieniu, ale dlaczego nie moglibyśmy użyć np. chleba do suchego żywienia?

Z drugiej strony chleb ma 67% suchej masy (33% wilgotności), więc jego stosowanie nie jest takie łatwe. Znamy fermy gdzie stosuje się 30% CCM w dawce gotowej paszy. Sucha masa CCM jest porównywalna do chleba, więc jeśli jest tańszy to można go zastosować w podobnej dawce. Na cenę chleba znaczący wpływ ma odległość od dostawcy i wielkość zakupów. Innym kłopotem może być jego ześrutowanie w celu uzyskania homogenności paszy. Do śrutowania pieczywa farmerzy mogą wykorzystać tzw. „bąki”.

śrutownik
Śrutownik-rozdrabniacz, tzw. „bąk”, wydajność ok. 300 kg chleba na godzinę.

Chleb w odniesieniu do CCM ma wyższe białko, bogatszy profil aminokwasowy oraz zawiera więcej sodu. W przypadku komponentów słonych np. chleb, chipsy czy paluszki należy kontrolować poziom sodu, ponieważ może to powodować zatrucia organizmu.

odpady piekarnicze

Orientacyjne składniki pokarmowe wybranych surowców.

Pieczywo pochodzące ze „zwrotów” może być wykorzystane na cele paszowe pod warunkiem, że nie wykazuje oznak zakażeń mikrobiologicznych.

Poważnym błędem, prowadzącym z reguły do strat ekonomicznych w gospodarstwie jest skarmianie pieczywa skażonego pleśniami.

Dlatego w zakupach powinno się przewidzieć możliwości zużycia tego chleba maksymalnie do 6 dni – jeżeli jest to chleb z nocnego wypieku, a nie zbierany przez dostawcę z kilku dni. W okresach letnich czas magazynowania jest oczywiście krótszy. Jeśli nie zużyjemy go w 100% to lepiej z niego zrezygnować.

pieczywo
Spleśniałe pieczywo

Jakość surowca jest równie ważna jak jego przygotowanie do skarmienia. Dostarczane pieczywo to najczęściej, chleb, bułki, pączki, więc należy je wyjąć z opakowań i drobno ześrutować.

odpady piekarnicze
Pieczywo w opakowaniach zbiorczych
Poprzedni artykuł

Robot udojowy = wyższa wydajność

Następny artykuł

Dobrostan w stadach brojlerowskich

Autor

Wojciech Szulgo

Wojciech Szulgo

Specjalista ds. trzody chlewnej

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.