Zasiedlenie nowego obiektu wymaga wielu decyzji dotyczących między innymi wyboru linii genetycznej oraz strategii hodowli. Nowo uruchamiany obiekt musi spełniać wszystkie aktualne wymagania w zakresie warunków utrzymywania trzody chlewnej z zachowaniem dobrostanu zwierząt, higieny i ochrony środowiska.

Jakie wymagania i sposoby postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich obowiązują?*

Należy pamiętać m.in. o tym, że w przypadku utrzymywania trzody bez ściółki wymagana jest odpowiednia szerokość otworów i beleczek w podłodze w zależności od rodzaju zwierząt. Odpowiednie dane przedstawia poniższa tabela.

Na co zwrócić uwagę w przypadku młodych zwierząt hodowlanych? 

  • powierzchnia kojca grupowego dla loszek i knurków hodowlanych o masie ciała od 30 do 110 kg powinna wynosić co najmniej 1,4 m2, jeśli zaś zwierzęta w tym samym przedziale wagowym są utrzymywane pojedynczo powierzchnia powinna wynosić co najmniej 2,7 m²;
  • loszki po pokryciu powinny mieć co najmniej 1,64 m2 powierzchni (z czego 0,95 m² to podłoże stałe, a nie więcej niż 15% – otwory odpływowe);
  • podłoga musi być gładka, ale nie śliska. Należy zwracać dużą uwagę na jakość rusztu, zwłaszcza krawędzi szczelin, które mogą być przyczyną urazów nóg, powodujących konieczność brakowania loszek;
  • bardzo istotnym elementem odpowiedniego wprowadzenia loszek hodowlanych w cykl rozpłodowy jest światło, dlatego zaleca się włączenie światła o natężeniu 40 luxów na min.
    16 godz., a w samym czasie poprzedzającym krycie zwiększenie natężenia do 100 luxów. Oświetlenie może być naturalne lub sztuczne;
  • zaleca się restrykcyjne żywienie loszek od wagi około 100 kg z zapewnieniem swobodnego dostępu do koryta (min. 35 cm na sztukę oraz dostęp do wody: maksymalnie 10 loszek na 1 poidło);
  • miejsce odchowu loszek powinno być odpowiednio wydzielone w celu eliminacji kontaktu ze starszymi zwierzętami, które może generować stres i nerwowość zwierząt;
  • należy dobierać temperaturę pomieszczenia oraz wentylację odpowiednio do wagi i wieku zwierząt. Przy projektowaniu wentylacji warto oprzeć system o krzywą temperatury, pozwalającą wywołanie odpowiedniego, pozbawionego możliwości przeciągów, przepływu powietrza;
  • ważne, aby zwracać uwagę na wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Nie można dopuścić do sytuacji, w której suma temperatury powietrza oraz wilgotności przekracza 90 (np. 25 st. C i wilgotność na poziomie 70%, ich suma daje 95 i jest już za wysoka).
Poprzedni artykuł

Tajemniczy przedmiot Zuzi

Następny artykuł

Jak zadbać o prawidłowy odchów jałówek? - cz. 1

Autor

Maciej Bendlewski

Maciej Bendlewski

Kierownik produktu ds. trzody chlewnej

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.